Thirrje për Konsulent/e, për hartimin e një Manuali Pedagogjik mbi qasjen e personelit shkollor ndaj nxënësve me aftësi të kufizuar në ciklin e mesëm të lartë

Thirrje për Konsulent/e, për hartimin e një Manuali Pedagogjik mbi qasjen e personelit shkollor ndaj nxënësve me aftësi të kufizuar në ciklin e mesëm të lartë

Përshkrim i projektit:

Down Syndrome Kosova është duke implementuar projektin “Arsimimi Profesional dhe Punësimi në Raport me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë”. Projekti ka për qëllim të rritsë mundësitë Lexo më shumë