Tagged: termet e references

Termat e Referencës

Ekspert për hartimin e rekomandimeve – Plani i veprimit për personat me aftësi të kufizuar – Komuna Ferizaj.

Projekti: Përfshirja e personave me aftësi të kufizuar në vendimmarrje politike.

Zbatuar nga: Down Lexo më shumë