Tagged: Kosova

Banka e vendit tënd – BPB, miku i Down Syndrome Kosova për 5 vitet e ardhshme

Banka për Biznes do të jetë partner i Down Syndrome Kosova për pesë vitet e ardhshme. Kjo marrëveshje bashkëpunimi është finalizuar në fund të muajit tetor, që i kushtohet ndërgjegjësimit Lexo më shumë

KONKURS

Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, e themeluar në vitin 2007 nga prindërit e personave me sindromë Down. Misioni i shoqatës është promovimi, respektimi dhe mbrojtja e te Lexo më shumë

Konkurs pune

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Ferizaj – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm dhe Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional, shpall konkurs Lexo më shumë

KONKURS

Shoqata Down Syndrome Kosova në kuadër të Programit të Edukimit dhe Intervenimit të Hershëm, shpall konkurs për vend të lirë pune, në pozitën e mëposhtme :

Asistente Mbështetëse në Institucionet Edukativo-Arsimore Lexo më shumë