Tagged: kerkese

KËRKESË PËR OFERTIM

Down Syndrome Kosova kërkon nga furnitorët/kompanitë vendore që të ofertojnë, sipas specifikave të kësaj thirrjeje, për:

Materiale / mjete didaktike;Materiale / mjete zyre/administrative;Derivate

Informatë mbi Shoqatën

Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë Lexo më shumë