Tagged: individe

RISHPALLJE – Kërkohet kompani e cila do të zhvillojë një platformë online

Termat e Referencës

Kompani për dizajnim dhe zhvillim të platformës online për shërbimet mbështetëse (terapeutike) për personat me sindromë Down

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë jo qeveritare, me Lexo më shumë