Tagged: DSK

Konkurs

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Mitrovicë – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm,shpall konkurs për vende të lirë pune në pozitën :

Terapist Lexo më shumë

Konkurs

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Mitrovicë – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm dhe Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional, shpall konkurs Lexo më shumë

Termat e Referencës

Ekspert për hartimin e rekomandimeve – Plani i veprimit për personat me aftësi të kufizuar – Komuna Ferizaj.

Projekti: Përfshirja e personave me aftësi të kufizuar në vendimmarrje politike.

Zbatuar nga: Down Lexo më shumë

Terms of Reference for Annual Audit of the Sida CSO 2017-2021 Programme

Introduction

Duration of Assignment:Preferred start date Jan 15, 2022, the final report to be submitted by February 5, 2022

Brief presentation of hereafter referred to as the ‘Cooperation partner’:

Down Syndrome Kosova Association Lexo më shumë

KONKURS

Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, e themeluar në vitin 2007 nga prindërit e personave me sindromë Down. Misioni i shoqatës është promovimi, respektimi dhe mbrojtja e te Lexo më shumë

Konkurs pune

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Ferizaj – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm dhe Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional, shpall konkurs Lexo më shumë

RISHPALLJE – Kërkohet kompani e cila do të zhvillojë një platformë online

Termat e Referencës

Kompani për dizajnim dhe zhvillim të platformës online për shërbimet mbështetëse (terapeutike) për personat me sindromë Down

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë jo qeveritare, me Lexo më shumë

Konkurs

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Prishtinë – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm, shpall konkurs për vend të lirë pune në pozitën Lexo më shumë

KËRKESË PËR OFERTIM

Down Syndrome Kosova kërkon nga furnitorët/kompanitë vendore që të ofertojnë, sipas specifikave të kësaj thirrjeje, për:

Materiale / mjete didaktike;Materiale / mjete zyre/administrative;Derivate

Informatë mbi Shoqatën

Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë Lexo më shumë

KONKURS

Shoqata Down Syndrome Kosova në kuadër të Programit të Edukimit dhe Intervenimit të Hershëm, shpall konkurs për vend të lirë pune, në pozitën e mëposhtme :

Asistente Mbështetëse në Institucionet Edukativo-Arsimore Lexo më shumë