Tagged: Down Syndrome Kosova

Konkurs pune

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Ferizaj – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm dhe Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional, shpall konkurs Lexo më shumë

RISHPALLJE – Kërkohet kompani e cila do të zhvillojë një platformë online

Termat e Referencës

Kompani për dizajnim dhe zhvillim të platformës online për shërbimet mbështetëse (terapeutike) për personat me sindromë Down

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë jo qeveritare, me Lexo më shumë

Konkurs

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Prishtinë – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm, shpall konkurs për vend të lirë pune në pozitën Lexo më shumë

KËRKESË PËR OFERTIM

Down Syndrome Kosova kërkon nga furnitorët/kompanitë vendore që të ofertojnë, sipas specifikave të kësaj thirrjeje, për:

Materiale / mjete didaktike;Materiale / mjete zyre/administrative;Derivate

Informatë mbi Shoqatën

Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë Lexo më shumë