Tagged: apliko

Konkurs

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Mitrovicë – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm dhe Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional, shpall konkurs Lexo më shumë

Konkurs pune

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Ferizaj – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm dhe Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional, shpall konkurs Lexo më shumë

KËRKESË PËR OFERTIM

Down Syndrome Kosova kërkon nga furnitorët/kompanitë vendore që të ofertojnë, sipas specifikave të kësaj thirrjeje, për:

Materiale / mjete didaktike;Materiale / mjete zyre/administrative;Derivate

Informatë mbi Shoqatën

Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë Lexo më shumë