Stafi

Prishtinë:

Sebahate Beqiri
Drejtoreshë Ekzekutive
sebahate.beqiri@downsyndromekosova.com

Songuel Kayabasi
CIM Expert
songuel.kayabasi@downsyndromekosova.com

Diellza Rraci
Menaxhere Financiare
diellza.rraci@downsyndromekosova.com

Arnella Hoxha
Asistente Zyre
arnella.hoxha@downsyndromekosova.com

Engin Avci
Menaxher Programi
engin.avci@downsyndromekosova.com

Ermira Shabani
Koordinatore Programi i Edukimit dhe Intervenimit të Hershëm
ermira.shabani@downsyndromekosova.com

Marigona Sadiku
Terapiste Zhvillimi
marigona.sadiku@downsyndromekosova.com

Samira Beqaj
Fizioterapiste
samire.beqaj@downsyndromekosova.com

Makfire Kastrati
Punonjëse Sociale
makfire.kastrati@downsyndromekosova.com

Besarta Grozda
Punonjëse Sociale
besarta.grozda@downsyndromekosova.com

 

Prizren

Mimoza Rogova
Menaxhere – Qendra në Prizren
mimoza.rogova@downsyndromekosova.com

Drita Çitaku
Koordinatore – Qendra Prizren
drita.qitaku@downsyndromekosova.com

Pajtesa Hoxha
Psikologe
pajtesa.hoxha@downsyndromekosova.com

Esmire Tershnjaku
Fizioterapiste
esmire.tershnjaku@downsyndromekosova.com
Ferizaj

Yllka Mani
Psikologe
yllka.mani@downsyndromekosova.com

 

Mitrovicë

Advije Skuroshi
Koordinatore – Qendra Mitrovicë
advije.skuroshi@downsyndromekosova.com

Vjona Abrashi
Logopede
vjona_abrashi@live.com

 

Gjakovë

Gjylfidane Rraci
Koordinatore – Zyra informuese në Gjakovë
rraci.done@gmail.com