Si te ndihmoni

Down Syndrome Kosova është e hapur dhe pranon  të ndihmohet duke dhuruar në njërën nga pesë qendrat burimore në vend. Një nga mënyrat është të kontribuoni  me pune vullnetare dhe duke dhuruar të donacione financiare apo shërbimet tuaja.

Duke kontribuar në DSK, ju menjëherë bëheni pjesëmarrës në aktivitetet dhe planifikimin, monitorimin e aktiviteteve në implementim dhe ngjarjeve që DSK i organizon.

Këtu gjeni një forme të ndihmës direkte për kontribute financiare:

Kuponi për bamirësi:

Si mund te na ndihmoni_Procedura & Kuponi per donacione_DSK