Si duhet të shprehemi?

Shprehje e gabuar

Shprehje e saktë

Mongol Fëmijë / i rritur me sindromë Down
“I prekur nga…”; “Vuan nga…”; “Është viktimë e…” Ka sindromën Down
Fëmijë / i rritur Down Fëmijë / i rritur me sindromë Down
Hendikep / budalla / i vonuar Me vështirësi në të nxënë (në të mësuar)
Sëmundje Kusht gjenetik
Down (si formë e shkurtuar) SD / sD (si formë e shkurtuar)