Raporte vjetore

DSK_Raporti Vetor 2012_2013_ppfin

Down Syndrome Kosova, shoqatë vendore e komunitetit të personave me sindromin Down, këto muaj, mbush shtatë (7) vite të veprimtarisë.