E drejta në gjithëpërfshirje e fëmijëve me sindromë Down – Rekomandime