Publikime

 

E drejta në gjithëpërfshirje e fëmijëve me sindromë Down – Rekomandime

Në bazë të gjeturave të hulumtimit “E drejta në gjithëpërfshirje e fëmijëve me sindromë Down” janë
nxjerrë një numër i rekomandimeve për eliminimin e barrierave dhe përmbushjen e nevojave gjatë
procesit të gjithëpërfshirjes së nxënësve me sindromën Down në shkolla të arsimit të rregullt.