Vizita Nënave

1Vizita e dymbëdhjetë nënave në Down Syndrome Centar Pula,Kroaci 2007
Kohëzgjatja e Projektit Njëmbëdhjete ditë 16-27Korrik 2007
Shuma
Donatori Projekt i financuar nga Bashkësia e Shqiptareve në Pula,Kroaci
Qëllimi i Projektit Vizita e dymbëdhjetë nënave bashkë me fëmijët e tyre dhe katër edukatore në Down Syndrome Centar Pula,Kroaci
Rezulatet-Rehabilitimi i dymbëdhjetë nënave bashkë me fëmijët e tyre
-Trajnimi i katër edukatoreve për intervenimin e hershëm