Mbështetje për qendrën DSK

 Mbështetja e qendrës Down Syndrome Kosova
Kohëzgjatja e Projektit 5 muaj
Shuma 2,900.00 euro
Donatori Aeroporti “Adem Jashari” Prishtinë
Qëllimi i Projektit Mbështetje qendrës Down Syndrome Kosova
RezulatetMundësimi i ofrimit të shërbimeve në OJQ DSK.
Trajnimi i prindërve që kanë fëmije të prekur me sindromin Down