Kush jam Unë

2“Kush jamë Unë “ 2007
Kohëzgjatja e Projektit Shtator 2007-Janar 2008 (5 Muaj )
Shuma 5000 Euro
Donatori Financuar nga USAID dhe IREX, përmes ATRC
Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit të cilët janë të prekur me Down Syndrome
RezulatetTrajnime :
3 Takime me Prindër (187 Pjesëmarrës)
5 Ligjërata me profesionalist (216 Mjeke Specializant Student, në QKUK)