Programi për Trajtim Jashtë Vendit

Programi për Trajtim Jashtë Vendit

 Transparenca në Shërbimet Shëndetësore-Programi për Trajtim Jashtë Vendit

Kohëzgjatja e Projektit Institucioneve Publike Shëndetësore. Periudha e implementimit:
Maj 2010- Maj 2011

Shuma Vlera e kontrates: 56,336.00 EUR

DonatoriGrupi i synuar në projekt: Ministria e Lexo më shumë

Avokim mbi Intervenimin e Hershëm

 Avokim mbi Intervenimin e Hershëm tek fëmijët me aftësi të kufizuara.

Kohëzgjatja e Projektit
15 janar 2010-15 janar 2012.

Shuma e Projektit97,439.34 EUR

Donatori Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Lexo më shumë

Supporting activities in DSK-Prizeren

 Supporting activities in Down Syndrome Resource Centre Prizren- towards early and inclusive education-DSRC Pz

Kohëzgjatja e Projektit12 muaj

Shuma 20103

Donatori Save the Children

Qëllimi i ProjektitSupporting activities in Down Syndrome Resource Lexo më shumë

Edukimi Gjithpërfshirës

 Edukimi Gjithëpërfshirës, Politike Nacionale apo vetëm ide?

Kohëzgjatja e Projektit18 muaj

Shuma 32,827.43 EUR

Donatori Usaid –ISC

Qëllimi i ProjektitAvokim në institucione relevante vendore, duke kyçur autoritetet vendimmarrëse dhe ekspert të dëshmuar Lexo më shumë

DSK Integration Support

 Support the integration of Down syndrome community in Kosovar Society 2010

Kohezgjatja e Projketit January2010-Decembar 2011

Shuma 29,285.00 eur

Donatori Mental Health Initiative- Open Society Institute –Soros

Qellimi i Projketit To increase the Lexo më shumë

Krijimi i politikave lokale

 Krijimi i politikave Lokale për personat me Aftësi të kufizuar -2009

Kohëzgjatja e Projektit 8 Muaj

Shuma 2,000 Euro

Donatori Shaer See përmes Handicap International

Qëllimi i Projektit Avokim në politikat Lokale Lexo më shumë

Mbështetje për qendrën DSK

 Mbështetja e qendrës Down Syndrome Kosova

Kohëzgjatja e Projektit 5 muaj

Shuma 2,900.00 euro

Donatori Aeroporti “Adem Jashari” Prishtinë

Qëllimi i Projektit Mbështetje qendrës Down Syndrome Kosova

RezulatetMundësimi i ofrimit të shërbimeve Lexo më shumë

I doo to Belong

 I doo to Belong – 2009

Kohëzgjatja e Projektit 6 muaj

Shuma 14,022.00 eur

Donatori Projekt i financuar nga Zyra Amerikane

Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit të prekur me Down Syndrome Lexo më shumë

Hapi II

 “Hapi II” 2009

Kohëzgjatja e Projektit 6 Muaj 2008

Shuma 9822 Euro

Donatori Financuar nga KFOS

Qëllimi i Projektit Mbështetje e programeve të OJQ Down Syndrome Kosova

Rezulatet-Ofrimi i shërbimeve për fëmijët/personat e prekur me Lexo më shumë

Mëso për Mua-UNDP

 “Mëso për mua “ 2009

Kohëzgjatja e Projektit 6 (gjashtë) muaj 2009

Shuma 13,545.00 euro

Donatori Financuar nga UNDP

Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit me Down Syndrome në Mitrovicë Lexo më shumë

Mëso për mua

Mëso për mua 2009

Kohëzgjatja e Projektit 6 (gjashtë) muaj 2009

Shuma 3500(Tremijë e pesëqind ) Euro

Donatori Projekt i financuar nga Fondacioni per iniciative Lexo më shumë

Mbështetja përsonave me Down Syndrome

 Mbështetja e personave të prekur me Down Syndrome për funksionimin e qendrës informuese dhe edukuese -2009

Kohëzgjatja e Projektit Janar 2009-Dhjetor 2009 (12 Muaj )

Shuma 6220 (gjashtëmijë e dyqind Lexo më shumë

Hapi I

3“Hapi I” 2007

Kohëzgjatja e Projektit Shtator 2008-qershor 2008 (6 Muaj )

Shuma 9822 Euro

Donatori Financuar nga KFOS

Qëllimi i Projektit
Krijimi i partnereve në vendet e Bashkësisë Europiane

RezulatetPjesëmarrja në kongresin Ndërkombëtar Lexo më shumë

Kush jam Unë

2“Kush jamë Unë “ 2007

Kohëzgjatja e Projektit Shtator 2007-Janar 2008 (5 Muaj )

Shuma 5000 Euro

Donatori Financuar nga USAID dhe IREX, përmes ATRC

Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit të cilët janë Lexo më shumë

Vizita Nënave

1Vizita e dymbëdhjetë nënave në Down Syndrome Centar Pula,Kroaci 2007

Kohëzgjatja e Projektit Njëmbëdhjete ditë 16-27Korrik 2007

Shuma

Donatori Projekt i financuar nga Bashkësia e Shqiptareve në Pula,Kroaci

Qëllimi i Projektit Vizita Lexo më shumë