Organizimi i Konferencës së 21 Marsit – Ditës Ndërkombëtare e Personave me Sindromën Down

Informata të përgjithshme
Shoqata  Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me sindromë Down.
Misioni i shoqatës është ngritja e dinjitetit të individëve me sindromë Down dhe familjarëve të tyre, duke avokuar dhe lobuar për të drejtat dhe respektimin e këtyre të drejtave, për ngritjen e cilësisë së jetës dhe gjithëpërfshirje të plotë në shoqëri për individët me sindromë Down.
Shoqata Down Syndrome Kosova ka shtrirje në pesë regjione të Republikës te Kosovës: Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjakovë, Mitrovicë.
DSK deri më tani ka arritur të mobilizoj komunitetin që numëron 920 familje të anëtarëve të komunitetit, për të organizuar nisma mbi promovimin e të drejtave të personave të me sindromën Down dhe persona me aftësi të kufizuar në sigurimin e shërbimeve ekzistuese dhe profesionale që ndikojnë në mirëqenien dhe përmirësimin e standardi të jetesës.
DSK është anëtare me të drejta të plota në Down Syndrome Internationa (DSI), European Down Syndrome Assiociation(EDSA) dhe Down Syndrome Interest Medical Group (DSIMG), memorandume bashkëpunimi me Qendren Klinike Universitare-QKUK, MB (Medilab), Klinikën Kubati, Poliklinika Shoshi, Laboratori Fati im, OJQ Handikos, (MB), Qendra Burimore “Perparimi”(MB), si dhe ; Bashkëthemelues i Forumit Kosovar të PAK-ve, bashkëthemelues te Koalicionit për arsimin gjithëpërfshirës te Kosovës-KAGJK, bashkëpunim partneriteti me Qendrën Rehabilituese dhe trajnuese –Down Syndrome Centar Pula, Kroaci, Partneritet me Down Syndrome Association of UK
Objektiva
Down Syndrome Kosova kërkon të angazhojë një biznes hotelierie i cili do të bëjë të mundur shfrytëzimin e hapsirës së nevojshme për mbarëvajtjen si dhe përgaditjen e ushqimit për pjesëmarrësit e Konferencës së 21 marsit.
Lokacioni: Prishtinë

Shuma e ofruar për organizimin e Konferencës është 1784 euro

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën: info@downsyndromekosova.org ose në fromë fizike përmes postës me; Shoqata Down Syndrome Kosova, addressa: Kosta Novakoviç, 10.000 – Prishtinë. 

Subjekti: 
Aplikim: Organizimi i Konferencës së 21 Marsit – Ditës Ndërkombëtare e Personave me Sindromën Down

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është: 13/03/2019