Ndërmarrja Sociale

posteriPosteri

DSK,  aktualisht është në implementim të tre programeve kryesore;

a)Implementimin e programit Intervenimi dhe Edukimi i  Hershem (IEH) në 5 komunat- program i akredituar nga MASHT .

  • Shërbime për prindër të rinj- këshillim dhe informim mbi shërbimet ekzistuese.
  • Terapi/ aktivitete: Zhvillim psiko motorik, zhvillim të komunikimit dhe të folurit.
  • Regjistrimin e fëmijëve në institucione parashkollore dhe shkollimin e rregullt.
  • Vizitat në familje/institucione shëndetësore dhe zbatimin e sistemin referues.

b)Iniciativa Avokuese dhe Monitorimin mbi nivelin e zbatueshmërisë së ligjeve dhe strategjive për Personat me Aftësi te Kufizuar

c)Implementimi i programit të aftësimit për punë dhe jetes të pavarur për të rinj dhe të rritur me sindromin Down– Ndërmarrja Sociale- Programi X21; Prodhimi i Kartolinave Pune Dore; Shërbimi i Printimit dhe projekti amë –Linja e Paketimit të Mjalti