Misioni & Vizioni

Misioni

DSK për Mision qëndron në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut
dhe dinjitetin e personave me sindromën Down duke siguruar informata dhe
komunikim për komunitetin dhe profesionistet të fushave përkatëse me qëllim
të sigurohet zhvillim i potencialit dhe aftësive për jetese të pavarur.

 

Vizioni

Për mundësi te barabartë në shoqëri, duke respektuar plotësisht të drejtat e
njeriut, diverzitetin njerëzor dhe identitetin e lindur për çdo person me
sindromën Down, kjo për të kontribuar drejt përmirësimit të standardit të
jetesës dhe zhvillimit në përgjithësi të personave me sindromën Down si dhe
fuqizimin e prindërve/familjarëve të tyre.