Ekipi Profesional

Ekipin e ekspertëve  (EE) në fushat e ; Gjenetikës, Pediatrisë , Defektologjisë, Punonjës Social, Psikologjisë dhe ekspertë të arsimit.