Degët

Prishtinë – Qendra Down Syndrome Kosova në Prishtinë ka filluar aktivitetin në vitin 2007.
Adresa: Rruga “Ukshin Hoti” (ish- rruga “Kosta Novakovic”)
Tel: +381 38 610 715 / +377 44 476 750
E-mail: info@downsyndromekosova.org
Prizren- Qendra Down Syndrome Kosova në Prizren ka filluar aktivitetin në vitin 2008.
Adresa: Rruga “Rifat Ukë Imeri”, Nr. 50/A, Ortakoll, Prizren
Tel: +381 29 222 180
E-mail: info@downsyndromekosova.org
Mitrovicë – Qendra Down Syndrome Kosova në Mitrovicë ka filluar aktivitetin në vitin 2009.
Adresa: Rruga “UÇK”, Mitrovicë, 40 000
Tel: +377 44 331 582
E-mail: info@downsyndromekosova.org
Ferizaj – Qendra Down Syndrome Kosova në Ferizaj ka filluar aktivitetin në vitin 2014.
Adresa: Rruga “Epopeja e Jezercit”, Ferizaj, 70 000
Tel: +386 49 149 633
E-mail: info@downsyndromekosova.org

Gjakovë – Zyra informuese
Adresa: Rruga “Femi Agani”, Gjakovë
Tel: +377 44 898 252
E-mail: info@downsyndromekosova.org