Kategoria: Uncategorized

Banka e vendit tënd – BPB, miku i Down Syndrome Kosova për 5 vitet e ardhshme

Banka për Biznes do të jetë partner i Down Syndrome Kosova për pesë vitet e ardhshme. Kjo marrëveshje bashkëpunimi është finalizuar në fund të muajit tetor, që i kushtohet ndërgjegjësimit Lexo më shumë

Konkurs

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Mitrovicë – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm dhe Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional, shpall konkurs Lexo më shumë

KONKURS

Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, e themeluar në vitin 2007 nga prindërit e personave me sindromë Down. Misioni i shoqatës është promovimi, respektimi dhe mbrojtja e te Lexo më shumë

FACILITATOR FOR ORGANISATIONAL CAPACITY ASSESSMENT

TERMS OF REFERENCE

FACILITATOR FOR ORGANISATIONAL CAPACITY ASSESSMENT

Duration of Assignment:Approximately 10 working days over the period of 1 months (preferred start 27 Oct 2021)

BACKGROUND

Down Syndrome Kosova Association  is a strategic partner Lexo më shumë

Konkurs pune

Shoqata Down Syndrome Kosova – Qendra e Shërbimeve në Ferizaj – në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm dhe Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional, shpall konkurs Lexo më shumë

KONKURS

Shoqata Down Syndrome Kosova në kuadër të Programit të Edukimit dhe Intervenimit të Hershëm, shpall konkurs për vend të lirë pune, në pozitën e mëposhtme :

Asistente Mbështetëse në Institucionet Edukativo-Arsimore Lexo më shumë

Video

Attainment of gross motor milestones in children with Down syndrome in Kosovo – developmental perspective

Samire Beqaj1,2, Njomza Jusaj1, Vujica Živković2

1Department of Physiotherapy, School of Medicine, University of Prishtina, Prishtina, Republic of Kosovo, 2School of Physical Education, Sport and Health, Ss. Cyril and Methodius University Lexo më shumë

ToR: “Trajner për trajnimin e mësimdhënësve mbi nevojat e veçanta arsimore të nxënësve me sindromë Down dhe përdorimin e programit matematikor Numicon”

Termat e Referencës

 “Trajner për trajnimin e mësimdhënësve mbi nevojat e veçanta arsimore të nxënësve me sindromë Down dhe përdorimin e programit matematikor Numicon”

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata  Down Syndrome Kosova është organizatë Lexo më shumë

 

Djali im ka sindromën Down. Për shkak të tonusit muskulor të dobët, kur ishte 6 muajsh ka filluar të ndjekë terapi fizike. Në moshën 2 vjeçare ne e Lexo më shumë