Kategoria: Uncategorized

Video

Attainment of gross motor milestones in children with Down syndrome in Kosovo – developmental perspective

Samire Beqaj1,2, Njomza Jusaj1, Vujica Živković2

1Department of Physiotherapy, School of Medicine, University of Prishtina, Prishtina, Republic of Kosovo, 2School of Physical Education, Sport and Health, Ss. Cyril and Methodius University Lexo më shumë

ToR: “Trajner për trajnimin e mësimdhënësve mbi nevojat e veçanta arsimore të nxënësve me sindromë Down dhe përdorimin e programit matematikor Numicon”

Termat e Referencës

 “Trajner për trajnimin e mësimdhënësve mbi nevojat e veçanta arsimore të nxënësve me sindromë Down dhe përdorimin e programit matematikor Numicon”

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata  Down Syndrome Kosova është organizatë Lexo më shumë

 

Djali im ka sindromën Down. Për shkak të tonusit muskulor të dobët, kur ishte 6 muajsh ka filluar të ndjekë terapi fizike. Në moshën 2 vjeçare ne e Lexo më shumë