Kategoria: home_page

THIRRJE PËR OFERTIM

Konsulent/e
për vlerësimin e kornizës së politikave dhe Udhërrëfyesi për krijimin e
Programit të Punësimit të Përkrahur në Prizren.

Shoqata Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë jo
qeveritare, me status Shoqatë, themeluar me 4 Lexo më shumë

TOR: Zhvillimi i konceptit, dizajnit dhe produkcionit të materialeve promovuese për realizimin e Fushatës promovuese për Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës në Kosovë, specifikisht neneve për mbrojtjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar

Shoqata Down
Syndrome Kosova, në kuadër të projektit “Fuqizimi i sistemeve
mbështetëse drejt realizimit të të drejtave të personave me sindromë Down
2017-2021” i cili implementohet në partneritet me  Save
the Children në Kosovë Lexo më shumë

TOR: Konsulencë për ngritje të kapaciteteve të menaxhmentit dhe stafit të Qendrave të Down Syndrome Kosova mbi planifikimin financiar dhe buxhetimin

Shoqata Down
Syndrome Kosova, në kuadër të projektit “Fuqizimi i sistemeve
mbështetëse drejt realizimit të të drejtave të personave me sindromë Down
2017-2021” i cili implementohet në partneritet me Save the Children në Lexo më shumë

Terms of Reference for Annual Audit of the Sida CSO 2017-2021 Programme

Down Syndrome Kosova Association is a partner of Save the Children International office in Kosova/o, which is implementing a project of SIDA and has a strong commitment to support the Lexo më shumë

Termat e Referencës – Udhëzuesi

Printim i Udhëzuesit Pedagogjik për Arsimim të nxënësve me sindromë Down – cikli fillor dhe i mesëm i ulët. Shkarko

Terms of Reference – Guideline

Printing of Pedagogical Guideline for the Education of children with Down Syndrome – elementary and secondary school.   Download

Consultant for organization’s capacity building

Consultant for organization’s capacity building on Action Plan, tools for Monitoring and Evaluation, organization’s strategy. Download

Konsulentë për ngritje të kapaciteteve të organizatës

Konsulentë për ngritje të kapaciteteve të organizatës rreth Planit të Veprimit, instrumenteve për Monitorim dhe Vlerësim; Strategjinë e Organizatës.Shkarko

Call for offers: Design of Pedagogical Guideline for the education of students with Down Syndrome

Design of a Pedagogical Guideline for the Education of children with Down Syndrome – elementary and secondary school.   Download

Thirrje për ofertim: Dizajnimi i Udhëzuesit Pedagogjik për arsimimin e nxënësve me sindromë Down

Dizajnim i Udhëzuesit Pedagogjik për Arsimim të nxënësve me sindromë Down –  cikli fillor dhe i mesëm i ulët. Shkarko

Manual Pedagogjik

MBI QASJEN E PERSONELIT SHKOLLOR NDAJ NXËNËSVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË CIKLIN E MESËM TË LARTË

Shkarko

Gjithëpërfshirja e personave me aftësi të kufizuara // Uključenost osoba sa invaliditetom

Ky manual është përpiluar me qëllim të ofrimit të udhëzimeve praktike për Qendrat e Aftësimit Profesional në Kosovë, në lidhje me gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara. Lexo më shumë

Terms of Reference “Psychologist ofr Parents Support Group”

Introduction

General Information

Established
on March 4, 2007, DSK is non-governmental organization, with status
association, founded by parents of the children and persons with Down syndrome
(SD).

DSK
as a national, multi-ethnic organization, its mission is to Lexo më shumë

Termat e Referencës “Psikologë për Grupin Mbështetës të Prindërve”

“Psikologë për Grupin Mbështetës të Prindërve”

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata  Down Syndrome Kosova është organizatë jo
qeveritare, me status Shoqatë, e
themeluar në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e
individëve me Lexo më shumë

Shpallim thirrjen për trajner për trajnimin e nënave të antarëve të qendrës Down Syndrome Kosova – dega në Mitrovicë në lidhje me Aftësimin Profesional në Gastronomi.

Informatë mbi Shoqatën

Shoqata Down
Syndrome Kosova (DSK) është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë,
themeluar me 4 mars 2007 nga prindër të personave  me sindromën Down (SD).  DSK është regjistruar  me 5 Lexo më shumë

TERMS OF REFERENCE AUDIT OF THE PROJECT EXPENDITURES WITHIN THE PROJECT

Duration of
Assignment:
Preferred
start date Jan 30, 2020, the final report to be submitted by February 15, 2020

BACKGROUND

Down Syndrome Kosova
Association is a partner of Save the Children International office in Kosova/o,
which Lexo më shumë

Terms of Reference “Trainer for self advocay for youngsters with Down Syndrome”

Introduction

General Information

Established on March 4, 2007, DSK is non-governmental organization, with status association,
founded by parents of the children and persons with Down syndrome (SD).
DSK as a national, multi-ethnic Lexo më shumë

Termat e Referencës “Trajner për trajnimin e të rinjëve me sindromë Down për vet-avokim”

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata  Down Syndrome Kosova është organizatë jo
qeveritare, me status Shoqatë, e
themeluar në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e
individëve me sindromë Down.

Misioni: Promovimi, respektimi dhe Lexo më shumë

Thirrje për Konsulent/e ose Kompani i/e cila do të analizojë situaten e pergjithshme të arsimit profesional të PAK-ve në ciklin e mesëm.

Përshkrim i projektit:

TOR-thirrje-për-Konsulent-KompaniDownload

Down Syndrome Kosova është duke implementuar projektin “Arsimimi Profesional dhe Punësimi në Raport me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë”. Projekti ka për qëllim të rritsë mundësitë dhe Lexo më shumë

Thirrje për Konsulent/e, për hartimin e një Manuali Pedagogjik mbi qasjen e personelit shkollor ndaj nxënësve me aftësi të kufizuar në ciklin e mesëm të lartë

Përshkrim i projektit:

Down Syndrome Kosova është duke implementuar projektin “Arsimimi Profesional dhe Punësimi në Raport me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë”. Projekti ka për qëllim të rritsë mundësitë Lexo më shumë

ToR: Trainer for the Training “Ethics on the Therapeutic Work”

Background

Established on  March 4, 2007, DSK is non-governmental
organization, with status association, founded by parents of the children and
persons with Down syndrome (SD).

DSK as a national, multi-ethnic
organization, its mission is to Lexo më shumë

Sigurimi i Transportit

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata  Down
Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar në Mars të vitit
2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me sindromë Down.

Misioni i shoqatës
është Lexo më shumë

Trajner për Programin për të Rritur

Informata të përgjithshme

Shoqata  Down Syndrome Kosova është organizatë jo
qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar
në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me
sindromë Down.

Misioni
i shoqatës është ngritja e dinjitetit të Lexo më shumë

ToR: Video “Intervenimi i Hershëm”

Hyrje

Informata të përgjithshme

Shoqata  Down
Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar në Mars të vitit
2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me sindromë Down.

Misioni i shoqatës
është Lexo më shumë

ToR: Video “Early Intervention”

Introduction

General Information

Established
on March 4, 2007, DSK is non-governmental organization, with status
association, founded by parents of the children and persons with Down syndrome
(SD).

DSK
as a national, multi-ethnic organization, its mission is to Lexo më shumë

Trajner për trajnimin mbi Analizen e Aplikuar te Sjelljes

Informata të përgjithshme

Shoqata  Down Syndrome Kosova është organizatë jo
qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar
në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me
sindromë Down.

Misioni
i shoqatës është ngritja e dinjitetit të Lexo më shumë