Bordi Drejtues

BORDI DREJTUES
IBRAHIM SURDULLI 044-220-064
AFRIM SAHITI 044-216-823
DRITON KELMENDI 044-125-302
VIOLETA MAKOLLI 044-301-075
FERDINAZE GOLA 045-376-034
ALERT GODENI 044-275-439
AJNISHAHE AZEMI 044-248-736

 

LISTA E KORDINATORËVE
GJYLFIDANE RRACI GJAKOVË 044-898-252
DRITA QITAKU PRIZREN 044-810-688
ADVIJE SKUROSHI MITROVICE 044-331-582
SALIHE ALIU GJILAN 044-165-478
YLLKA MANI (përgjegjëse) FERIZAJ 045-596-534