Bordi Drejtues

 
 Emër dhe Mbiemër  Pozita  Kontakt 
Afrim Sahiti Kryetar Bordi  +377 44 216 823
Ibrahim Surdulli Anëtarë Bordi  +377 44 220 064
Driton Kelmendi Anëtarë Bordi  +377 44 125 302
Violeta Makolli Anëtarë Bordi  +377 44 301 075
Ferdinaze Gola Anëtarë Bordi  +377 45 376 034
Alert Godeni Anëtarë Bordi  +377 44 275 439
Ajnishahe Azemi Anëtarë Bordi  +377 44 248 736