Bashkëpunimet

DSK është anëtare e Shoqatës Europiane për sindromën Down (European Down Syndrome Association, EDSA) dhe e organizatës Down Syndrome International, DSI.

Në Kosovë, DSK ka bashkëpunime  me disa nga klinikat të cilat operojnë në vend. Deri më tani DSK ka arritur bashkëpunim për shërbime shëndetësore me:

  • Klinika Kubati
  • Poliklinika Shoshi
  • Laboratori Medi Lab
  • Laboratori Fati IM
  • QKUK – Reparti Endokrinologjik

Vendosja e këtyre bashkëpunimeve ka për qëllim lehtësimin e procedurave për trajtimin mjekësor si dhe ofrimin e shërbimeve mjekësore për të cilat fëmija apo i rrituri me sindromë Down mund të ketë nevojë përgjatë jetës së tij.

Në nivel institucional, DSK ka marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë

.