Angazhimi Vullnetar dhe praktika në Punë

Angazhimiu

DSKosova_Prog_Vullnetarizmi

Definicioni dhe të kuptuarit e vullnetarizmit ndryshon; ekzistonjë shumë definicione por jo ndonjë definicion i përgjithshëm.