Ben Godeni dhe Fjolla Rraci do të shfaqen në Time Square për t`i treguar botës lidhjen e tyre të veçantë.