Përshkrim i projektit: Down Syndrome Kosova është duke implementuar projektin „Arsimimi Profesional dhe Punësimi në Raport me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë“. Projekti ka për qëllim të rritsë