Shoqata Down Syndrome Kosova në kuadër të projektit “Promovimi i Aftësive për Punësim të Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë”, mbështetur nga Giz Gjerman, kërkon të angazhojë një studio/ kompani që do të merret me realizimin e videos që ka për qëllim ilustrimin e gjithë a…