Medina Surdulli,anëtare e Shoqatës Down Syndrome Kosova, e nderuar si sportiste e vitit 2018 nga Federata e Notit të Kosovës, pjesmarrëse e lojërave Olimpike Speciale Botërore dhe Evropiane në not, medaliste e argjendtë në Lojërat Olimpike Botërore në Austri dhe ato Evropiane në Francë, prej nga doli me dy medalje të argjendta dhe dy medalje te arta në garat interncaionale në Kosovë. Dëshira e saj është e pafundme për të vrapuar me ju Prishtina Trail Marathon 2019 në Gërmi me 26 Maj 2019. Nëse vullneti ju banon përtej trupit tuaj, në mendje a në shpirt, do të kujtoheni përgjithmonë si gëzim dhe motivim – do të thoshte ajo J Medina Surdulli, member of Down Syndrome Kosova Association, honored by Kosovo Swimming Federation as a sportsperson of the year 2018, participant of World Special Olympics and European Special Olympics in swimming from where she came out with two silver medals and two gold medals in international competitions in Kosovo. Her desire to run with you Prishtina Trail Marathon 2019 in Gërmia on May 26, 2019 is boundless. If your Will resides beyond your body – in mind or soul, you will forever be remembered as JOY and MOTIVATION, she would say J #prishtinatrailmarathon #germia #downsyndromekosovo