Për 16 muaj ‘Down Syndrome Kosova’ ​bëhet më objekt të ri