KONKURS PUNE Shoqata Down Syndrome Kosova shpallë një vend të lirë pune për pozitën: Terapist/e i/e gjuhës dhe të folurit (Logoped/e)  Me orar pune 4 (katër) orë në ditë Lokacioni: DSK qendra Prizren Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore Ofron shërbimin e terapisë së gjuhës dhe të …