Bëhu pjesë e këtij aktiviteti humanitar ☺️ Down Syndrome Kosova