Shoqata Down Syndrome Kosova nga sot ka filluar bashkëpunimin me rrjetin e supermarketeve Conad Kosova. Sipas njoftimit nga kjo shoqatë si rezultat i marrëveshjes sonë për bashkëpunim afat gjatë në dy pikat shitëse të CONAD në Prishtinë, qytetarët mund të shërbehen me të gjitha produ…