Frutex Group Filloj me Shpërndarjen e Dhuratave Për dallim nga vitet e kaluar ku kompania Frutex ka shpërndar dhurata për fëmijët në qerdhe të ndryshme të Kosovës, gjat këtij viti dhuratat do të shpërndahen për fëmijët me nevoja të veqanta. Frutex Group ka qenë prezent në qytetin e Prishtinës në Organizaten “Down Syndrome Kosova” dhe Shoqatën “Autizmi”. Frutex e ka shëndruar në një tradite gëzimi dhe buzëqeshje shpërndarjen e dhuratave tek fëmijët, për festat e fundvitit. Shpërndarja e dhuratave do të vazhdoj edhe ne ditët në vijim