Skandaloze: Teksti shkollor ”Biologjia” i quan ”idiotë”, ”mongoloidë” dhe që ”jetojnë 10-16 vjet” personat me sindromin Down Tekstet e sjellura nga libri i Biologjisë rreth fëmijëve me sindromin Down janë shumë të pasakta nga pikëpamja shkencore. Duhet urgjent të rishikohen dhe të korigjohen gabimet e bëra… https://www.familjadheshendeti.com/teksti-shkollor-biologjia-i-quan-idiote-mongoloide-dhe-qe-jetojne-10-16-vjet-personat-me-sindromin-down/?fbclid=IwAR2-5d0T3L1QaOeRBMVdPnjZG8btp0j0PWudTuq5V12tXL7if8CaY_8aiUU