PARAQISNI RASTET E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR QË NUK NDJEKIN SHKOLLIMIN !! Forumi Kosovar i Aftësisië së Kufizuar ka lansuar platformën online për regjistrim të rasteve të fëmijëve me aftësi të kufizuara të cilët nuk ndjekin shkollimin. Lansimi i kësaj platforme u realizua në kuadër të projektit ‘’Të lehtësojmë aplikueshmërinë e Edukimit Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në Kosovë’’, të mbështetur nga Save the Children në Kosovë.