Ndarja e Medaljes Presidenciale të Meritave për notaren Medina Surdulli (Drejtpërdrejt)