Sytë 7 : Sebahate Hajdini Beqiri, drejtoreshë e Shoqatës Down Sindrom Kosova