KOMUNIKATË PËR MEDIA 31.08.2018 TREGU I HAPUR PËR KLIENTËT (PËRFITUESIT) E Help-it Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2017-2018” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe te Hënën me 28 Qershor 2018 do te organizoj tregun e hapur. Tregu i hapur është aktivitet një ditor ka për qëllim te ofroje mundësinë për klientët/përfituesit e granteve në Help ti ekspozojnë, promovojnë dhe shesin produktet e tyre në hapësirën tek Sheshi i Lidhjes në Prizren. Aktiviteti zhvillohet ditën e Premte më 31 Gusht nga ora 15:00 deri 21:00. Aktiviteti është përkrahur edhe nga Komuna e Prizrenit. PRESS RELEASE 31.08.2018 OPEN MARKET FOR Help’s CLIENTS (BENEFICIARIES) Project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2017-2018” financed by the Ministry of Foreign Affairs of the German Government, Ministry of Labour and Social Welfare of the Government of the Republic of Kosovo and partner Municipalities and implemented by Help – Hilfe zur Selbsthilfe on Friday, 31 August 2018 is organizing an open market. Open market aims to provide opportunities for Help’s clients (beneficiaries) to expose, promote and sell their products. Market is located by the League Boulevard in Prizren from 15:00-21:00. The activity is also supported by the Municipality of Prizren. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 31.08.2018 OTVORENO TRŽIŠTE ZA KLIJENTE (KORISNIKE) Help-a Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog u Zapadnom Balkanu”, finansiran od strane Nemačke Vlade, Vlade Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i partnerskih opština i koji se sprovodi od organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe u Petak, 31. Avgusta 2018. organizuje otvoreno tržište. Otvoreno tržište ima za cilj da klijentima/korisnicima Help-a pomogne da izlažu, promovišu i prodaju svoje proizvode. Mesto tržišta se nalazi pored Trga Lige, od 15:00 do 21:00 casova. Ovu aktivnost podržava i Opština Prizren.