A ka mundësi të ushqehet me gji një fëmijë me Sindromin Down? Cilat vështirësi do të kalojë? Sa e rëndësishme është gjidhënia për këta fëmijë? Sa e vështirë është për një nënë kur sjellë në jetë një fëmijë me Sindromin Down tek ne? http://www.familjadheshendeti.com/gjidhenia-tek-foshnjat-me-sindromin-down/