Grupi 2 vendosi të bashkëpunoj me Down Syndrome Kosova dhe produktin e “Mjaltës” të cilën e shitën në vende të ndryshme.