Informata të përgjithshme Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me sindromë Down. Misioni i shoqatës është ngritja e dinjitetit të individëve me sindromë…