KONKURS Shoqata Down Syndrome Kosova në kuadër të Programit të Edukimit dhe Intervenimit të Hershëm, shpall konkurs për vend të lirë pune, në pozitën e mëposhtme : Fizioterapist –Qendra Prishtinë Përgjegjësitë: Ofrimi i shërbimit të terapisë fizike për fëmijët me sindromë Down. Vlerësimin e nevojave specifike të zhvillimit fizik tek fëmijët me sindromë Down; Përcaktimi dhe përpilimi i objektivave për intervenim terapeutik; Raportojë tek Koordinatori i Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm Bashkëpunojë me specialist/konsulentë të jashtëm, me qëllim të përmbushjes së nevojave të personave me sindromën Down. Sigurojë përdorimin efektiv të pajisjeve, mirëmbajtjen dhe respektimin e manualit të punës me fëmijë. Përgatitja akademike / kualifikimet: Studimet themelore – diplomë në Fizioterapi Master – i dëshiruar Licencë pune Përparësitë: Njohuri mbi sindromën Down dhe specifikat e zhvillimit fizik tek fëmijët me sindromë Down Përvojë pune me fëmijë, e dëshiruar me fëmijët me aftësi të kufizuar në veçanti fëmijët me sindromë Down Aftësi të mira për punën në grup Aftësi të mira komunikimi Njohja e gjuhës angleze – e dëshiruar Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV dhe një letër motivimi në e-mail adresën: info@downsyndromekosova.org Përshkrimi: Aplikim – Fizioterapist – DSK Qendra Prishtinë Afati i fundit për aplikim është data 08/04/2018, 16:00h. Personat e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.