Aftësimi profesional i të rinjve me Down Syndrome në Qendrat e Aftësimit Profesional në Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë.