From the Saddest Bears in Europe to the Happiest Bears Ever ‘Happy first anniversary Gjina, Tomi and Pashuk’ Our story began one year ago in Albania. It started with us experiencing first-hand the suffering of so many bears. Fast forward a year, today, we can proudly say we have come a long way. HAPPY FIRST ANNIVERSARY Gjina, Tomi and Pashuk…one year in their forever home at the BEAR SANCTUARY Prishtina. It is our guiding conviction that all animals deserve to live their lives free from suffering and exploitation. Our mission is to make this a reality. Protecting these animals is not something we should showcase as an achievement as in fact it is our responsibility towards those with whom we share the planet. We would not be here today if it wasn’t for your support. TOGETHER is the only way we can be successful in our mission of offering animals the life they deserve. Thank you for being with us on this important day Honored guests, Your Excellencies Ambassadors, Dear Mayor Ahmeti, Ministry of Environment representatives, and we hope and believe that we will have many other occasions to meet again and celebrate other anniversaries for rescued animals. – Urime përvjetori i parë Gjina, Tomi dhe Pashuk Historia jonë filloj një vit më herët në Shqipëri. Filloj me ne duke e përjetuar dhimbjen dhe vuajtjen e shumë arinjve atje. Një vit ka kaluar, e SOT, ne me krenari mund të themi që kemi bërë një rrugë të gjatë. URIME PERVJETORI I PARË Gjina, Tomi dhe Pashuk, një vit në shtëpinë e juaj të përjetshme në PYLLIN E ARINJVE Prishtina. Ne fuqimisht besojmë që të gjitha kafshët meritojnë të jetojnë jetën e tyre pa vuajtje dhe shfrytëzim. Misioni ynë është që ta bëjmë këtë një realitet. Mbrojtja e këtyre kafshëve nuk është diçka që ne duhet ta shfaqim si arritje, në fakt është përgjegjësia jonë ndaj atyre me të cilët ne ndajmë planetin. Ne nuk do të ishim këtu sot nëse nuk do të kishim mbështetjen tuaj. Së bashku është e vetmja mënyrë që ne të mund të jemi të suksesshëm në misionin tonë për ti ofruar te gjitha kafshëve jetën që meritojnë. Faleminderit që jeni me ne në këtë ditë të rëndësishme. Të nderuar te ftuar, Shkëlqesia e juaj -Ambasadorë, I nderuar Kryetar Ahmeti, Të nderuar Përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, ne shpresojmë dhe besojmë se do të kemi shumë raste të tjera për t’u takuar përsëri dhe për të festuar përvjetorët e tjerë për kafshët e shpëtuara.